About

Program 3T AlQuran memfokuskan untuk melahirkan pelapis celik Al-Quran dalam tempoh setahun sahaja melalui kaedah talaqi bersanad, penulisan Mushaf Al-Quran dan Tashih (semakan) untuk ketepatan bacaan dan penulisan.

Programme Structure

Mengkhatam Al-Quran secara talaqi bersanad iaitu membaca Al-Quran dengan guru yang soheh ilmunya bagi memastikan bacaan setiap mahraj huruf, baris dan tajwid dibaca oleh peserta dengan tepat

Peserta juga akan menulis sebuah mushaf Al-Quran Resm Uthmani

.

Bacaan serta penulisan para peserta akan ditashih (disemak) dengan teliti bagi memastikan ketepatan pada pembacaan dan penulisannya.

Programme Duration

Dua (2) jam/kelas, 90 kelas dan mengambil tempoh masa selama 1 tahun.

Entry Requirement

Dua (2) jam/kelas, 90 kelas dan mengambil tempoh masa selama 1 tahun.

Venue

Akan ditentukan kemudian