Blog Layouts

AllBusinessCoachingConsultingInvestmentMarketingUncategorized
Potensi Kerjasama ICI dan Spectrum International School
Potensi Kerjasama ICI dan Spectrum International School
    Tahun 2024, IIUM Consultancy and Innovation mempunyai misi untuk melebarkan kolaborasi antara syarikat dan institusi dalam dan luar negara. Selain menawarkan khidmat konsultansi, ICI turut dikenali dengan khidmat latihan profesional dan cabang baharu iaitu pengkomersialan produk dan servis profesional. Tahun ini, ICI menerima lawatan korporat dari SIS dan cenderung pada potensi kerjasama antara […]
Kerjaya Eksekutif Halal di Malaysia
Kerjaya Eksekutif Halal di Malaysia
      Pasaran halal dunia kini telah berkembang dan tidak lagi tertumpu pada produk makanan dan kecantikan sahaja. Antara sektor yang menyumbang dalam pertumbuhan halal Malaysia termasuklah sektor makanan dan minuman, bahan halal, kosmetik dan penjagaan diri, derivatif minyak sawit, kimia industri dan farmaseutikal. Ini secara tidak langsung membuka peluang-peluang kerjaya dalam industri ini […]
Catfish Urban Farming using Canvas Pond ICISB-UTM
Catfish Urban Farming using Canvas Pond ICISB-UTM
    Urban farming has gained popularity in Malaysia, especially in big cities such as Kuala Lumpur and Johor Bahru. Conceptually, urban farming means growing crops or animals in cities thus boosting the economy of the communities. Although urban farming seems like a popular alternative lifestyle among westerners, but the history can be traced back […]